Zarówno pierwsza, jak i każda następna wizyta, przebiega w miłej i spokojnej atmosferze. Jej celem jest zebranie jak największej ilości informacji na temat Twojej osoby, stylu i trybu życia, a także oczekiwań wobec dietetyka.


Pierwsza wizyta trwa ok. 1 godz. i obejmuje:
  • omówienie wypełnionego przed wizytą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego (formularz do pobrania na dole strony);
  • wywiad żywieniowy, którego celem jest ustalenie Twoich nawyków żywieniowych, preferencji żywieniowych, problemów zdrowotnych, podejmowanej aktywności fizycznej itp.;
  • pomiar obwodów ciała, analiza składu ciała (dokł. informacje w zakładce "analiza składu ciała"), pomiar ciśnienia + DOKŁADNE omówienie wyników badań;
  • wyznaczanie realnych do osiągnięcia celów (stan zdrowia, ubytek wagi, uzupełnienie niezbędnych niedoborów w organizmie itp.) + czas konieczny do jego osiągnięcia;
  • podanie najważniejszych zaleceń na najbliższy tydzień (dopóki nie otrzymasz konkretnego jadłospisu);
  • wyznaczenie następnej wizyty, częstotliwości wizyt itp.


Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

  • należy zapoznać się z zaleceniami stosowanymi w przypadku analizy składu ciała (zakładka "analiza składu ciała");
  • jeśli robiłeś w ostatnim czasie badania, to proszę o ich zabranie (profil lipidowy: cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy; glukoza; próby wątrobowe; morfologia; mocz; jonogram lub inne);
  • spisać wszystkie zażywane leki oraz suplementy.  Formularz 24-godzinny